GorgoBurger

GORGO BURGER

Ingredienti:

  • manzo selezionato
  • radicchio
  • gorgonzola DOP